... Contributie – Firebirds Base- and Softball Club

Contributie

Contributie verenigingsjaar 2023

Algemene bepalingen

  • Ingeschreven leden betalen contributie, de hoogte van het bedrag (tabel 1) zoals vastgelegd in de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;
  • De contributieverplichting geldt tot het einde van het verenigingsjaar;
  • Contributie is verschuldigd vanaf de 1e maand na inschrijfdatum;
  • De sportbond bijdrage (KNBSB) is in de contributie inbegrepen;
  • De contributie is gebaseerd op de leeftijd die het lid in het verenigingsjaar bereikt, niet op de leeftijdscategorie waarbinnen het speelt;
  • Bij de start van elk nieuw verenigingsjaar wijzigt de hoogte van de contributie, op basis van CBS-consumentenindex.
  • Het bestuur kan tijdens de algemene ledenvergadering een voorstel tot wijziging van de contributie indienen. Na goedkeuring van de leden is de wijziging van kracht en bijgewerkt in tabel 1.

Betaalwijze:

  • Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso. Bij het inschrijfformulier wordt een machtiging afgegeven.
  • De contributie wordt middels automatische incasso in twee gedeelten (medio april en september) binnen het verenigingsjaar geïnd.

Vragen over de contributie kunt u stellen via: penningmeester@firebirds.club

CategorieLeeftijd in 2023Contributie
BeeBall (rookie/major)6 t/m 9 jaar€ 121
Honkbal pupil U1210 t/m 12 jaar€ 163
Honkbal aspirant U1513 t/m 15 jaar€ 184
Softbal senioen U2412 t/m 23 jaar€ 210
Softbal seniorenvanaf 24 jaar€ 252
Trainingslid*  11 t/m 99 jaar€ 116
Teambegeleider of verenigingslid € 0
Donateur club van 50 € 50
Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 10
* Als trainingslid mag je tot 5 keer mee doen met een bondswedstrijd.

Beëindigen van het lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging dient uiterlijk vóór 1 december schriftelijk ingediend te zijn bij de ledenadministratie ( Opzeggen – Firebirds Base- and Softball Club). Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributie plaats. Om misverstanden te voorkomen moet het opzeggen altijd schriftelijk gebeuren.
 
Zijn jouw gegevens veranderd?
Ben je verhuisd, heb je een ander e-mailadres, telefoonnummer of is er iets anders veranderd wat relevant is voor jouw lidmaatschap? Dan wil onze ledenadministratie dit graag weten, leden@firebirds.club

Jeugdsportfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met sportieve of creatieve activiteiten. Voor die kinderen en jongeren betaalt het fonds de contributie / het lesgeld en in sommige gevallen de sportbenodigdheden zoals kleding of schoenen.

Informeer naar de mogelijkheden en de voorwaarde of vragen, zie link: https://sportiefzeist.nl/jeugdfondssport/